Etkinlikler ve Protokol Yönetimi
 • Akademik yıl açılışı, mezuniyet töreni, kongre, konferans, sempozyum, sergi, panel, seminer vb. sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerin organizasyonun yapılması. 
 • Etkinlik programının hazırlanması. 
 • Etkinlikler için salon tahsisi ve ilgili yazışmaların yapılması.
 • Program sunumunun kontrol edilmesi. 
 • Etkinliklerin üniversite ana sayfasına düzenli olarak girilmesi. 
 • Yıl boyu yapılan tüm etkinliklerin yıl sonunda Strateji Daire Başkanlığı'na rapor edilmesi.
 • Etkinliklerin YÖKSİS' düzenli olarak girilmesi. 
 • Üniversite ile diğer kurumlar arasında imzalanacak protokol törenlerinin düzenlenmesi.
 • Üniversite ve İl Protokol listelerinin sürekli güncel tutulması.
 • Güncel etiket listesinin oluşturulması.
 • Protokolün katılımının teyid edilmesi.
 • Davetiyelerin protokol adreslerine ulaştırılması.
 • Koltuk etiketlerinin hazırlanması, program öncesinde yerleştirilmesi.  
 • Önemli etkinliklerde protokol hizmetlerinin verilmesi.
 • Gerektiğinde konuklara sunulmak üzere çiçek veya ESOGÜ Anı Tabağı sağlanması.