Görüntüleme
  • Etkinliklerde fotoğraf çekimi ve kamera kaydı yapılması.
  • Belirli aralıklarla yerleşkelerimizin fotoğraflanması.
  • Gerektiğinde özel çekimler yapılması.
  • Rektörün (gazete ve dergilerde kullanılmak üzere) fotoğraf çekimlerinin yapılması.
  • Rektörlük makamına gelen ziyaretçi ve heyetlerin fotoğraf çekmlerinin yapılması.
  • Fotoğraf ve video arşivi oluşturulması.
  • İstendiği taktirde çekimlerin CD'ye aktarılarak çoğaltılması.