Sosyal Medya Ofisi

Üniversitenin internet alanında sosyal medya uygulamaları ile görünürlüğünü ve tanınırlığını sağlar. Sosyal medya mecrasındaki gelişmelerin analizlerini yapıp raporlar. Hazırlanan proje ve etkinliklerle Üniversitenin kurumsal imajını geliştirecek faaliyetler yürütür.

Üniversite ve birimlerinin internet sitelerinin güncelliğinin kontrol ve denetimini sağlar. Kurumsal kültürün gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler ile birlikte yazılı ve görsel basına ilişkin hazırlık, düzenleme ve yayın süreçlerini takip eder. Medya Birimi tarafından üretilen elektronik içeriğin sosyal medya mecraları yoluyla sunumunu gerçekleştirir.