Basın Kuruluşlarıyla İlişkiler
  • Etkinlik öncesinde basını bilgilendirerek etkinliklere katılımlarının sağlanması.
  • Etkinlik sonrasında basın bülteni hazırlayarak, fotoğraflarıyla birlikte basına iletilmesi.
  • Etkinlikler dışında haber değeri olan bilgilerin basınla paylaşılması. 
  • Özel günler için Rektör mesajlarının ön hazırlığının yapılması.
  • Anma, kınama, kutlama ve özel gün mesajların basınla paylaşılması.
  • Haber, etknlik ve duyuruların üniversite ana sayfasına konması.
  • Kurum personeli ile ilgili vefat duyurularının yapılması.
  • Kutlama ve tebrik kartlarının tüm personele e-posta ile iletilmesi.
  • Günlük olarak yerel ve ulusal medyada yer alan haberlerin takibinin yapılması.
  • Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla gerekli görülen durumlarda basın duyuruları yapılması.