TR | EN
Basın ve İletişim Ofisi

Üniversitenin tanıtım faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ihtiyaç duyulan profesyonel desteği sunar. Üniversitenin kurumsal kimlik geliştirme çalışmalarına yönelik projeler hazırlar. Üniversitenin kurum içi ve kurumlar arası katalog ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
Üniversitenin ilgili basın-medya kuruluş ve temsilcileri ile ilişkilerini yürütür, basın bültenleri hazırlar. Üniversite bünyesindeki etkinliklerin planlanması, koordinasyonu ve duyurulması işlerini yürütür.